Silikat czy beton komórkowy - co wybrać

Posted on 10/06/2021 8:38am

Czy 2 tak odmienne pod względem cech Produkty zdołają tak samo dobrze pełnić funkcję budulca na ściany naszego domku? Owo pytanie zadaje sobie ogromnie wielu inwestorów. Na pewno w podjęciu słusznej decyzji pomoże bliższe zapoznanie się z własnościami obydwu materiałów.


Wyroby z silikatu i beton komórkowy fabrykowane są z niemal jednakowych surowców, jednak różne techniki fabrykowania sprawiają, że otrzymujemy surowce o całkowicie innych właściwościach.
W obu wypadkach główne składniki to wapno, piasek i woda.


sklepach
Author: Xella Polska Sp. z o.o.


beton komórkowy
Author: Tikkurila
Source: Tikkurila


Obydwa materiały posiadają swoje negatywy jak też atuty, zatem o ich wyborze powinny decydować najważniejsze wymagania użytkowników. Nie bez znaczenia jest również koszt budowy, jednak przy zestawianiu kosztów należy brać pod uwagę formę wykończenia muru w określonej technologii jak też możliwą do uzyskania ciepłochronność. Ściany działowe z wyrobów silikatowych nie muszą być budowane jako warstwowe - temat ścian działowych. Fragmenty z betonu komórkowego zapewniają natomiast wybudowanie ściany jednowarstwowej, jakiej ciepłochronność będzie ściśle zależała od grubości oraz odmiany użytych bloczków.

Czy chcesz zgłębić ten problem od innej strony? Nic prostszego - po prostu kliknij ten link, gdyż więcej zobaczysz tu (http://kret-malepszy.pl/).

Z betonu komórkowego możesz też budować ściany z ociepleniem – zwykle jako dwuwarstwowe – wówczas własności ciepłochronne samego betonu odgrywają mniejszą rolę - .
Albowiem w zrealizowanej z silikatów ścianie dwu- albo trójwarstwowej surowiec ów spełnia tylko rolę konstrukcji nośnej, jego grubość można ograniczyć do niezbędnego minimum określonego wymogami nośności ściany. Z zasady w domach jednorodzinnych wystarczająca grubość ścian nośnych wynosi 15-18 cm.

Czy prezentowany artykuł jest według Ciebie ekscytujący? Jeżeli tak, to umieszczona tutaj ważna strona bardzo ważna strona też jest warta zainteresowania.

Natomiast warstewka ociepleniowa nie może mieć szerokości mniejszej aniżeli 12 cm.

Tags: mieszkania, piasek, Produkty, beton, produkt