Jakie są typy tego typu mechanizmów jak ciepłomierz?

Posted on 22/04/2022 2:37pm

Rezultaty obliczeń, zredukowane do minimum straty ciepła, możliwość zdalnego odczytu danych i bezawaryjność, to wyłącznie parę aspektów, jakimi powinny się wyróżniać odpowiedniej klasy ciepłomierze.


Przymus instalacji takich sprzętów jak ciepłomierz wykorzystywany do indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w wypadku budynku wielolokalowego wprowadzono na mocy ustawy Ministra Infrastruktury z 12-go kwietnia 2002 r.
Łazienka, szkło białe lakierowane
Author: Saint-Gobain Glass
Source: Saint-Gobain Glass


aranżacji


w sprawie warunków technologicznych, którym muszą odpowiadać budowle oraz ich usytuowanie. Dziś w nowo powstałych budynkach opomiarowanie wykorzystania ciepła i ciepłej wody to już standard. Jednak w warunkach obecnych w naszym kraju, stan opodatkowania ciepła w starszych budowlach jest w nadal nieodpowiedni. Spomiędzy około 65 milionów mieszkańców budynków wielorodzinnych, wg indywidualnego użycia rozliczanych jest około połowa mieszkańców.


W nowo powstałych budynkach wielorodzinnych instalacje CO są stworzone w taki sposób, żeby była możliwość użycia indywidualnych ciepłomierzy dla wszystkich mieszkań. W przypadku nieruchomości wielolokalowych wybudowanych przed 1989 rokiem, w których nie ma możliwości użycia indywidualnych ciepłomierzy, stosowane są specjalistyczne podzielniki cen ogrzewania.

Przejdź do serwisu autora (https://www.homeplaner.pl/homestart/), jeśli zaciekawiły Cię informacje podane w naszym tekście. Tam otrzymasz znacznie więcej detali.

Każdy ciepłomierz przedstawia zestaw składający się z przetwornika przepływu, przelicznika elektronicznego i dwóch czujników temperatury. Przetwornik montowany jest na odpowiednim przewodzie w celu pomiaru strumienia objętości albo masy wody, czyli nośnika energii. Przelicznik elektroniczny natomiast przetwarza informacje pochodzące z przetwornika oraz sensorów temperatury. Odróżniamy kilka typów podziału ciepłomierzy. Ze względu na wykorzystany rodzaj przetwornika przepływu, rozróżnia się je na ultradźwiękowe, elektromagnetyczne i mechaniczne.
W ciepłomierzu mechanicznym przetwornikiem jest specjalny rotor, który jest wprawiany w ruch przez przepływającą wodę. Urządzenie ultradźwiękowe z kolei posiada wbudowane 2 głowice ultradźwiękowe, których zadaniem jest mierzenie objętości przepływającej wody.

Tags: budowla, lokal, kraj, możliwości